2017-11-22 11:14:03

Gradsko prvenstvo u košarci
Završeno je gradsko prvenstvo u košarci za dječake. U sastavu ekipe bili su: Turić, 
Flegar, Cibralić, Milotić, Kadrić, Januš, Obradović, Ramljak, Novak, Fraberger 
i Vretenar). Čestitamo učenicima na trudu. Osvojili su 4.mesto u skupini.

           mentorica Daniela Štifanić Fioranti


Osnovna škola Stoja Pula